[rank_math_breadcrumb]

10. Voetballen

Tot wij (niet) kiezen uit uw twee kwaden (een nucleair boksgala boosheid en bedrog van Amerika en Israël of een nog intensere geestelijke Aziatisch en Arabische gevangenis?) waaruit wij (niet) mogen kiezen... 
      - zo'n heerlijk raadsel maken onze politici tot eigen goed bezoldigde intrede in een raad van bestuur van een loze koepel of een heus bedrijf, van onze gekozen wereld - 
      houden wij ons maar onledig met onze andere moderne draak in ons midden... 

Een goede journalist weet een topbestuurder van onze ING'erds zijn ware aard te ontlokken... dat hij van wijze Kaderleden, pardon Kamerleden geen verontwaardiging verwacht over de oplichters- en witwaspraktijken in zijn bedrijf 
      evenmin als over Raboevende libor-arbiters of faillerende Abn-Amro'ers die nota bene door onze volksvertegenwoordiging worden gered; 
      doch wel van het volk. 

Zoveel verachting. Zoveel ontkenning. 
      Prachtig. 
      Ware het niet dat wij ermee moeten leven.

Hoe blind in Socrates' grot, in Gautama's paleis of in Lao Tze's wereldse illusies, kan een mens, mijnheer Breukink, twee en half duizend jaar later nog leven? 
      Maskeren is het mensenleven...
      Sterfelijkheid vanzelf is een te groot lijden...?

Nee, mortaliteit betekent niets....
      dan nataliteit, vitaliteit en sensualiteit 
      om vergankelijkheid te genieten?

Noemen wij voortaan beter onze banken lieggeldbewaarplaatsen? om zo eenieder bij elk even een tikkie overmaken te doen beseffen hoe de heren en dames inmiddels veinzen over ons geld dat zij slechts voor een klein deel voor ons bewaren... 
      De Tweede Kamer neemt een motie aan om de naam van onze staatsinstellingen met de private salarissen aan te passen? 
      Mag niet van internationale wetten... tja, er zijn goddank een paar verdragen voor een meer en meer afleggen van onze menselijkheid mevrouw en er bestaan er helaas zovele Amerikaans om te borgen dat staatsmisdaad gepleegd... kan... blijven... worden... 

Alle krediet van en voor de mensen kan opeens door elke Nationale Staatsbank worden opgeeist 
      dra onze vorsten namens onze Rijksoverheid en onze grote organisaties ten strijde willen trekken 
      om hun hof, met zoveel pracht en praal, zoveel kunst en cultuur, en enig werelderfgoed museaal namens Unesco, 

weer voorgoed overeind te houden 
      en waar het kan ook hun lakeien nog een paar maanden voor een goede verhuizing van de centjes naar belastingparadijzen. 
      Nederlandse ambtenaren maken een lijst. Onze gewenste grote internationale bedrijven belastingontwijkers: géén ontduikers. We staan er zelf niet op. Zo voorbeeldig eerlijk gidst dit land. Geld van rijke koningen en ondernemers en rijke koninklijke ondernemingen is en blijft vrij. 

Wij lichten onze hielen uit uw panopticum om zelf tot inzicht te komen... 
      We kennen uw fenomeen al langer dan u mevrouw. 
      Een Groningse heerboer een eeuw geleden overziet zijn uitgestrekte velden niet of nauwelijks. 

Zijn korenblauwe ogen zijn te zwak om van zijn hoge toren in zijn blonde akkers zijn licht en donker gebruinde eigen personeel en seizoenswerkers te ontwaren laat staan ontwarren op arbeid en luiheid. Hij weet. 
      Dat als hij een bleekwit overhemd aantrekt, zij hem wel zien. De blouse wappert niet, is dus niet van een blanke vogelverschrikker maar van een heuse mens. Dat zien ze.
      Zij beschikken echter niet over een verrekijker, weet hij en weet dat zij weten dat hij er een heeft waarvan hij zijn mannen vertelt hem niet mee te nemen omdat hij hen vertrouwt. 

<< Geef alles wat je hebt. Raak niet ontmoedigd. Ben niet kleinzerig.
      En onthoud altijd dat anderen je kunnen haten, 
      maar dat zij niet winnen tot jij hen haat.

Want dan
      vernietig je
      jezelf. >>