[rank_math_breadcrumb]

09. Balletje

Als dit geval voorbij is, hebben wij het dan beter of slechter? 
      Dit bestaan is niet veel soeps... Een mens niet veel zaaks...? 
      En toch is dit het meest goddelijke wat ons eigen is.

In ons leven blijkt zo onze wetenschappers willen geen enkel mystiek of mysterieus metafysisch wonderverbond tussen ons en de dingen. 
      Zij zijn ons zo heerlijk onverschillig... 
      dat onze stedelingen hen mogen laten doen en laten doen wat zij zich wensen als andere mensen hen maar niet teveel belemmeren. 

In onze dood blijkt pas een dieper liggend wondverband dan ooit?
      Wij zijn ook onszelf in onze afasie om te spreken tot dingen die we niets terug horen zeggen; inmiddels apathisch... 
      En als zij toch wat uitkramen, blijken de wetten van onze egonomie multiverseel te gelden...? 

Dom-dóm-dom
      dom-dóm
      dóm.)

Je ervaart hoe ze zich op haar kamer aan de achterkant niet uitkleedt en een vlug dutje doet met haar kleren aan op bed. 
      Je leest haar gedachten op het plafond. 
      Je hoort haar innerlijke lachen.

Jij en je vrouw vrijen niet. Te warm. Je hebt zin in de zomer. Het werk is je teveel. 
      Je vrouw heeft het warm. Haar bovenarmen, haar borsten en gevulde taille vormen een kleine zweetorgie. Een kus. Nog even indommelen. Nog eentje. 
      Ze slaapt. Je speelt als een acteur, je bent een slechte maar dit kun je nog, dat je pit met een rustige zware adem net beluisterbaar vanaf een andere kamer. Je dochter oort op kousenvoeten aan jullie deur. Ze gelooft je toneel. 

Je bent gelukkig. Je ziet hoe zij uit haar raam over het balkon licht en lenig langs een regenpijp en de ringen waarmee die om de meter vastzit aan de muur als voetensteuntjes... naar beneden gaat. Je hebt zelf wat extra klemmen om de afvoer gemonteerd. Iedere twee meter luidde het advies. 
      Je hoort een dag later over de inbraak op school? Niets ontvreemd. Een drol op het bureau van de heer Boumans. Zieke Katholiek. 
      We weten het. We bestrijden de hypocriet.

We vinden het goed als u er ook wat van vindt, wat zegt en wie weet iets doet. 
      Maar. 
      Uw nog schijnheiliger gedachtengoed dat wij dit zonder uw Protestantisme niet weten te bestrijden: geef het mevrouw De Graaf. 

Beatrice acht het nog altijd voor ons zo goed dat Luther zijn plakkaat aanspijkert, onze Prins daarmee zijn argumenten geeft voor een genocide en onze Duitsers zich dan tot hun Shoah laat verleiden? 
      Een Moslima met vergelijkbare denkbeelden wordt van elke universiteit geweerd...
      Zij ziet niet dat in de Zuidelijke Nederlanden een grote schilder al tien jaar eerder de inhaligheid van haar ordentelijke kerkgangsters publiekelijk afbeeldt. Gierige nonnen zijn er in elke gezindte.

Wíj hebben hun bevrijding, 
      hun verlossing en 
      hun redding nodig.

Het Westen van het land predikt zijn heilsgeschiedenis. Universitair is de kansel verheven. 
      Vragen aan de kajuit vanuit het schip dat in de grondmist doolt door water zijn onwelkom. Slechts op geluid van knielen, zitten en staan of kuchen en murmelen, tasten de bemanningsleden bijeen gedreven in het ruim als door hoge celraampjes met kapot glas naar een wal van zacht druppen waar de nevels nog zachter ruisend van de bladen vallen of met een echo naar een kade?
      In een Protestantse kerk zijn de mensen stil... als zij niet zingen. En denken niet langer. Zij luisteren naar een preek als volgen ze wetenschap. Er is geen andere God dan Mammon. Nieuwe bezinning bij een onbegrepen oude taal is niets. Ouwe wijn in nieuwe geleerde zakken management en marketing, verkoopt beter. 

Mevrouw De Graaf vindt het prachtig? Staat en Kerk leiden het land. Zij ziet het werkelijk. Ze plaatst een enkele kanttekening…
      De Westerse arrogantie behoeft een detail als het over haar verwanten gaat? Volgens een paar strante Hollandse schreeuwerds omgekomen omdat zij geen enkel verzet tegen leiding kennen...
      Zij nuanceert. En gelooft weer de Big History van onze natie uit vrije wil met haar Protestantisme als kroon op Gods werk. 

Als Kanaänieten uit te roeien door uitverkoren uitverkozenen die hun eigen uitverkiezing niet kunnen bepalen en het daarvan dan maar missen van een andere slecht gelovige des te meer... smachten wij zelf zo naar uw slachtende heil? 
      De geplande vernietigingscampagnes beginnen. 
      De spontane beeldenstorm is al bezig.

Een vergelijkbaar voorbeeld... 
      Een Kristalnacht verloopt meer timide in intensiteit doch helaas niet in impact.
      Een socialistische verwoesting van alle religie leert de mensen beter hoe bevrijd hun bevrijdende wettige leiders zijn dan enige geestelijke voorganger hen bescheiden zijn vraag voorlegt wat zijn bijdrage, buiten het duiden van wat regels, aan hun leven mag zijn.

Ondertussen. Een orthodoxe Jood op sabbat wacht een paar tellen bij zijn koelkast.
      Om de tien minuten springt ie open. En gaat weer dicht... als hij niet op dat moment wat te eten grijpt zoals een Amerikaan voedsel uit zijn big frig naar binnen werkt. Dan wacht de staldeur even. Het mechanisme is kosjer te koop voo alle apparaten in Israël en The States.
      Zijn timing klopt. Hij heeft maar een paar seconden pauze voor zijn zee zich opent. Hij leert snel om exact niet zelf te handelen zoals op vrijdagavond en zaterdag vereist. Al wat bijdraagt aan het handhaven van de regels van het geloof, mag gehanteerd.      

Dit zijn de vrouwen die u waardeert? Vrouwen die rebelleren door hun ziel serieus te nemen en daar met een montere knipoog over spreken in plaats alle succesvolgsters heden... 
      Ja, mevrouw in de dertiende eeuw... kiezen sommige vrouwen niet voor uw schijnheilige secularisme en laffe laïcité. 
      Zij luisteren naar hun leegte en bieden onze wereld zoveel meer dan uw volle triomfen. Ze bestaan niet meer? 

U leidt meisjes niet op om het eigen bestaan als een opstand tegen uw Staat te zien. 
      U wenst nieuwe steentjes in uw muur 
      die allen als een enkel ding (tot in hun merg: macht managen over mensen) van hun alles scheidt. 

Daar klagen heeft geen zin. 
      Daar kussen duurt te lang voor de voeg is doorgesleten. 
      Dus bommen op de keien helpen..?

Goddank verlaten jongens vaker uw gezag... 
      En worden zij onze ongelukkigen namens u door deze wereld verslagen? 
      Een leven wat niet naar u leidt, is een beter leven...?