[rank_math_breadcrumb]

07. Mijn zitten

U houdt de kop erboven. Zelfs als u slaapt, nemen nachtdromen u niet over. U leidt het eigen leven. Vanuit uw dagdromen. 

Nog meer dan hun voorlopige oorlog op Christenen, die als kruisvaarders de grote oorlogen van destijds beginnen… na de vele kleintjes van Arabieren roven en roofmoord gewend in hun woestijnen met enkel geweld als overlevingsmodus?, voeren de Muzelmannen hun uitroeiing op Joden op.
      Zij staan als ook mensen van Het Boek, immers nader in de Heilige Koran genoemd: te doden.
      En nog liever vermoorden Islamieten elkaar omdat de leden van de andere shift een andere uitleg geven aan Mohammeds niet beschreven gebod tot besnijdenis… Het is niet waar. Er staat dat wij de Talmoed moeten volgen? En toch zijn wij geen Joden… 

Waar blijft de poëzie, de mystiek, het zingen en dansen
      in rake noten in open kringen met eenieder?
      eens een Islam zo eigen…

Het dienen van de Saoedische macht van de Koning,
      het invechten in de Hollandse club van De Prins,
      alle Hervormingen met Luther, Calvijn en Wahab leiden in hemelse gerichtheid ergo afzien van aardse gelijken en gelijkenissen slechts tot het volgen van de wereldlijke Leider als eens een Paus…? Nee.

Zoals hier te lande alle Katholieken, ook een buitenlandse macht gehoorzamend zo Leidse wetenschap eeuwen bewijst, voor het belijden hun Heilige Mis de paganisten om vergeving vragen voor het overnemen van hun heilige plaatsen,
      onze Protestanten in pure eigen koningsdienst pracht en praal glorie en licht Geld en Mammon in hun niet te onderzoeken egomanie van onze egonomie die nu eenmaal wetenschap is van feiten en dus niet van geloofsaannames over u en mij, voorafgaand aan elke dienst met een niet meer heidens ritueeltje elke stenen sokkel om verzoening bidden,
      en onze over-seculiere Hollanders eigen pik en eigen klit eerst hun zomervakanties door de Meierij en haar grensstreken trekken dertig jaar van hun leven elk zomerseizoen de route van de troepen in de drie genocide-decennia volgend om de vermoorde Brabanders te gedenken,

zo doen in het Midden-Oosten de drie oorlogszuchtige monotheïstische religies elkaar voortaan goed.
      Moslims kloppen aan bij een klooster om mee te zingen. De monniken laten hen binnen. Zonder fouilleren.
      Christenen met een van veraf goed zichtbare doornenkrans op het hoofd en een groot kruis op hun borst, bewaken een Soefi-moskee tijdens het vrijdagmiddaggebed. Zij brengen de Salafisten (zo geweldloze mensen in hun daden) van IS (recht brengende mensen in hun zo rechtvaardige gedachten) in verwarring wie toch het eerst te nemen. En dat moment is voldoende voor een verdediging…

Een bakkebaard Jood nodigt een baard Moslim en een baard Christen uit samen met hem in de jesjiva de wettische teksten over verachtelijke gojim te interpreteren?
      En de twee volgers van al verlossend gekomen Profeten, vaardigen twee oude wijze vrouwen af met heuse bovensikken…?
      Ook zij mogen in de sjoel schreeuwen zoveel ze willen? De ongehuwde jongemannen kunnen ertegen… Of zelfs onvruchtbare vrouwen, waar een patriarchaal-religieus bezitten van de baarmoeder niet veel meer betekent, blijven vrouwen die hen op het slechte padje brengen…?

Zij hebben nog altijd een vagina…
      Ze dragen tot aan de dag na hun dood een kont in het licht.
      Ze voeren buiten-zogelijk-periodiek nodeloze borsten als natuurlijke lijfelijke organen van onze al te lullige verlangens?

*

Christenen hebben geen recht van spreken. Christenen hebben geen recht van spreken? 
      Zij spreken die de vulkanen-archipel genociden op hun geweten hebben... 
      Wij wachten op een nieuwe uitbarsting om zovele doden te bedelven...? 

In bootjes vluchten we de zee op voor een moderner malheur dat machtige mijtertjes brengen. Hedendaagse hoogwaardigheidsbekleders dragen geen hoofddeksel meer – uitgezonderd Arabieren en Perzen. 
      Christenen vertellen dat zij atoombommen nodig hebben om hun Holocaust te beëindigen...? 
      Christenen verbreiden de slavernij van Moren en zwarten tot wereldhandel...

Zij bezoeken Boeddhistische therapiegroepen in het thuisland en aan de bron. Priesterlijke hypocriete pikken zijn aanwezig in ons verborgen beeld. 
      Wie mediteert op de furie waarmee Japanse Zenmeesters zelfmoordpiloten zegenen als zij hun cockpit sluiten? 
      Wanneer is er een gezamenlijk gebed voor de leegte van de zielen van Birmese generaals en officieren? We vergeten hun soldaten niet...

Vooral in naam van de liefde begaan mensen de mooiste misdaden. 
      Slechts Moslims komen eerlijk uit voor hun nietsontziende geweld? 
      Terreur is tof. Want dient God. Hij heet Allah.

Dus niet alleen het Abrahamitische Opperwezen van een Jahwehnistisch verdrijven en vermoorden van andere in het eigen Beloofde Land woonachtigen, draagt schuld? Elke sjerp en mantel anders dan mooi geweven en nuttig tegen kou aan hals en rug, mag zich voor zijne hoogwaardigheid schamen... 
      Onze geil succes vierende prijsjes zijn zichtbaar in medailles? Nog meer in de ogen van de mensen die hen, ontvangers, bezien met de uitreiking nog op het netvlies... 
      De wereld is niet anders. Er is geen God dan stijgen op de sociale ladder en naar Hem. En trappen naar beneden... Nee. 

Leegte is een ervaring. Vallen. 
      In slaap. In liefde. In de dood. 
      Daar wacht een zelfde God vaster dan de hoogste sterren die in een slechts verder uitwakkende kring borrelen in zichzelf waar wij een andere oever betreden? 

Wie zal het zeggen? 
      Als ik er ben stuur ik je een teken... 
      Het is je te donker en te stil om het te merken in je licht, je glorie en je almaar aanhoudende stermoment van het zoemen van de vlinders in de lucht tot diep in je buik...?